Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 15.09.2020

 • Ordin 1057/2020, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1057/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă"

 • Decizie 335/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 335/2020 privind exercitarea atribuțiilor funcției de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate

 • Hotărâre 770/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației și asigurarea asistenței medicale necesare în tratamentul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 de către Serviciul de Ambulanță Județean Alba, Spitalul Municipal Blaj și Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu" Timișoara

 • Decizie 366/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 366/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei "data luării la cunoștință" cuprinse în art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

se încarcă...