Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 15.09.2020

 • Ordin 1297/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 2686/2723/1297/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea Uzina Mecanică Orăștie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, deține 99,96% din capitalul social

 • Ordin 2723/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2686/2723/1297/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea Uzina Mecanică Orăștie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, deține 99,96% din capitalul social

 • Ordin 2686/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2686/2723/1297/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea Uzina Mecanică Orăștie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, deține 99,96% din capitalul social

 • Hotărâre 768/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 768/2020 privind aprobarea plății contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului, în vederea finanțării unei analize comparative a datelor furnizate de România în anumite sectoare de interes, în scopul elaborării documentului statistic "Government at a Glance" pentru anul 2021, realizat de OCDE în colaborare cu statele membre și unele state nemembre ale organizației

 • Hotărâre 767/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 767/2020 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București

 • Decizie 334/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 334/2020 privind numirea doamnei Oana Georgiana Stănilă în funcția de președinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

 • Decizie 333/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 333/2020 pentru eliberarea doamnei Cristiana-Doina Tudor din funcția de președinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

 • Decizie 367/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 367/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. d), e) și f) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 • Ordin 1340/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1340/2020 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 • Ordin 1341/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1341/2020 pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei zilierilor în vederea solicitării decontării sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

se încarcă...