Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 14.10.2016

 • Regulament 6/2016, Banca Națională a României - BNR

  Regulamentul nr. 6/2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României

 • Ordin 121/2016, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 121/2016 pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015

 • Ordin 2414/2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2414/2016 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 • Decizie 566/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 566/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizie 512/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 512/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu funcția de judecată

 • Decizie 510/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 510/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8), (9) și (11) din Codul de procedură penală

 • Decret 851/2016, Președintele României

  Decretul nr. 851/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Decret 850/2016, Președintele României

  Decretul nr. 850/2016 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

se încarcă...