Monitorul Oficial, Partea I nr. 786 din 27.09.2019

  • Procedură din 19.09.2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

    Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, din 19.09.2019

  • Ordin 3126/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

    Ordinul nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei

  • Decizie 321/2019, Curtea Constituțională - CCR

    Decizia nr. 321/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua ultima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

se încarcă...