Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 23.09.2019

 • Decizie 23/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2019 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel București - Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, în Dosarul nr. 13.010/3/2017, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 1253/2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 2892/1253/2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019

 • Ordin 2892/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2892/1253/2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019

 • Normă metodologică din 12.09.2019, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operațional Capital uman, din 12.09.2019

 • Ordin 1629/2019, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operațional Capital uman

 • Normă metodologică din 16.09.2019, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Normele metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, din 16.09.2019

 • Ordin 1019/2019, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1019/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărâre 709/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 709/2019 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Agenției Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

se încarcă...