Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 13.09.2019

 • Circulară 17/2019, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 17/2019 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2019

 • Circulară 16/2019, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 16/2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 140 de ani de la înființarea Societății de Cultură Macedo-Română

 • Ordin 778/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1384/778/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 1384/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1384/778/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 118/2019, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 118/2019 pentru modificarea preambulului și a anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 119/2017 privind organizarea activităților cu caracter preventiv în domeniul ordinii și siguranței publice desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 671/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2019 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitățile organizate în cadrul Conferinței șefilor statelor majore generale/ale apărării din țările din Balcani pe probleme de cooperare militară, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naționale, în perioada 3-5 septembrie 2019

se încarcă...