Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 13.09.2019

 • Ordin 5049/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5049/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit "Winnie Academy" din municipiul Oradea

 • Ordin 4909/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4909/2019 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2019-2020

 • Ordin 3064/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3064/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii septembrie 2019

 • Ordin 2237/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1053/2237/2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

 • Ordin 1053/2019, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1053/2237/2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

 • Ordin 1204/2019, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1204/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 și a Directivei 2009/16/CE

 • Ordin 878/2019, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 878/2019 pentru completarea secțiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007

 • Hotărâre 672/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2019 privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011

 • Decizie 423/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 423/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 242 alin. (4) și (6) din Codul de procedură fiscală

se încarcă...