Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 26.09.2016

 • Hotărâre 79/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 79/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European - Europa investește din nou - Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare COM(2016) 359

 • Hotărâre 78/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 78/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Realizarea Agendei privind piața unică pentru susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor COM(2016) 361

 • Hotărâre 77/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 77/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European - O agendă europeană pentru economia colaborativă COM(2016) 356

 • Hotărâre 76/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 76/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit COM(2016) 198

 • Hotărâre 75/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 75/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European - Către un spațiu unic pentru TVA în UE - Momentul deciziei COM(2016) 148

 • Hotărâre 74/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 74/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerțului electronic transfrontalier în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor europene COM(2016) 320

 • Hotărâre 73/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 73/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Platforme online și piața unică digitală - Oportunități și provocări pentru Europa COM(2016) 288

 • Hotărâre 72/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 72/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Digitalizarea industriei europene - Valorificarea deplină a pieței unice digitale COM(2016) 180

 • Hotărâre 71/2016, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 71/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Inițiativa europeană în domeniul cloud computing-ului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa COM(2016) 178

 • Decizie 391/2016, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 391/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 • Ordin 1643/2016, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1018/2239/1643/2016 pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

 • Ordin 2239/2016, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1018/2239/1643/2016 pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

 • Ordin 1018/2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1018/2239/1643/2016 pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

se încarcă...