Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 12.08.2020

 • Hotărâre 617/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 617/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012

 • Decizie 435/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 435/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 303 alin. (2) teza a doua din Legea educației naționale nr. 1/2011

 • Hotărâre 641/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 643/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 643/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord

 • Hotărâre 650/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2020 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, precum și actualizarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Regulament 17/2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 17/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

se încarcă...