Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 11.08.2020

 • Metodologie din 10.08.2020, Ministerul Sănătății - MS

  Metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea și distribuția plasmei de la donator vindecat de COVID-19 și utilizarea monitorizată pentru pacienții critici cu COVID-19 din secțiile ATI, din 10.08.2020

 • Ordin 1421/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1421/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea și distribuția plasmei de la donator vindecat de COVID-19 și utilizarea monitorizată pentru pacienții critici cu COVID-19 din secțiile ATI

 • Ordin 120/2020, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 120/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor

 • Hotărâre 645/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2020 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație

 • Hotărâre 611/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 611/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora, și pentru modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

se încarcă...