Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 11.08.2020

  • Hotărâre 642/2020, Guvernul României

    Hotărârea nr. 642/2020 privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

  • Decizie 167/2020, Curtea Constituțională - CCR

    Decizia nr. 167/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 345 alin. (3) și ale art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală, raportat la art. 345 alin. (3) și la art. 346 alin. (4) din același act normativ

se încarcă...