Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 16.08.2018

 • Regulament 3/2018, Banca Națională a României - BNR

  Regulamentul nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată

 • Ordin 4143/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4143/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificările profesionale "tehnician controlul calității produselor agroalimentare", "tehnician pentru panificație și produse făinoase" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea

 • Ordin 985/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 985/2018 pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuție și înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 131/2016

 • Ordin 980/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 980/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.810/2006 referitor la introducerea în România și menținerea în circuitul terapeutic a medicamentelor fabricate înainte de aprobarea de către Agenția Națională a Medicamentului a transferului unei autorizații de punere pe piață

 • Ordin 166/2018, Comisia Națională de Prognoză - CNP

  Ordinul nr. 166/2018 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca "produs cultural" a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat

 • Decizie 329/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 329/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 8 alin. (5) și art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

 • Decizie 223/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 223/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013

se încarcă...