Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 31.07.2020

 • Normă 29/2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 29/2020 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private

 • Ordin 3039/2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 3039/2020 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare

 • Ordin 3037/2020, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • Hotărâre 583/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 583/2020 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și intrate în proprietatea publică a statului ca urmare a exproprierii în baza Hotărârii Guvernului nr. 900/2017 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Amenajarea Hidroenergetică Răstolița"

se încarcă...