Monitorul Oficial, Partea I nr. 682 din 31.07.2020

 • Regulament din 16.07.2020, Consiliul Concurenței

  Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 407/2019, din 16.07.2020

 • Ordin 712/2020, Consiliul Concurenței

  Ordinul nr. 712/2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 407/2019

 • Decizie 41/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 41/2020 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanța - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 1.658/88/2016*, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 859/2020, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 859/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuție, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară (AP) 7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, obiectivul specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate

 • Decizie 196/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 196/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

se încarcă...