Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 30.07.2020

 • Ordin 3435/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 3435/2020 privind modalitatea de declarare și plată a compensațiilor și despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

 • Decret 426/2020, Președintele României

  Decretul nr. 426/2020 privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Diplomatic

 • Decret 427/2020, Președintele României

  Decretul nr. 427/2020 privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Ofițer

 • Decret 428/2020, Președintele României

  Decretul nr. 428/2020 privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 • Decret 429/2020, Președintele României

  Decretul nr. 429/2020 privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 • Decret 430/2020, Președintele României

  Decretul nr. 430/2020 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Cavaler

 • Decret 431/2020, Președintele României

  Decretul nr. 431/2020 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Cavaler

 • Decret 432/2020, Președintele României

  Decretul nr. 432/2020 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Lege 160/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 160/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Ordin 148/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 148/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2016 privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă

 • Ordin 149/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 149/2020 privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2

 • Ordin 2197/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2197/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, precum și pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenței Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic

 • Regulament 16/2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 16/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

se încarcă...