Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30.07.2020

 • Anexă din 27.07.2020, Ministerul Sănătății - MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.333/2020 pentru aplicarea art. 3^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, din 27.07.2020

 • Ordin 1333/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1333/2020 pentru aplicarea art. 3^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

 • Ordin 4749/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4749/2020 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ preuniversitar particular în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 • Ordin 290/2020, Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

  Ordinul nr. 290/2020 pentru adoptarea Manualului de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, ediția 2018, vol. I, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) și publicat de Federația Internațională a Contabililor (IFAC)

 • Hotărâre 587/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2020 privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecției Judiciare

 • Hotărâre 585/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regională CF Timișoara, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

 • Hotărâre 584/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2020 privind actualizarea limitelor amenzilor contravenționale prevăzute la art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003

 • Hotărâre 582/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Institutul de Proiectări Chimice "IPROCHIM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Hotărâre 567/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2020 privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., a terenului în suprafață de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale "Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre - Podișor"

 • Decizie 13/2020, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 13/2020 privind încetarea concesiunii acordate prin Licența de concesionare pentru explorare nr. 21.533/2018 privind explorarea resurselor de ape minerale naturale în perimetrul Catalina-Hătuica, județul Covasna, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea GREEN HOLIDAY HOTELS - S.R.L.

 • Decizie 174/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 174/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) și lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Rectificare din 30.07.2020, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 506/2020, din 30.07.2020

se încarcă...