Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 30.06.2020

 • Ordin 2072/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3325/2072/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație

 • Ordin 3325/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 3325/2072/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație

 • Decizie 9/2020, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 9/2020 privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 1.572/2000 pentru exploatarea huilei în perimetrul Petrila Nord, județul Hunedoara, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 318/2004

 • Hotărâre 488/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 488/2020 pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2020 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic

 • Hotărâre 496/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 496/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Hotărâre 487/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 487/2020 privind desființarea Unității de prestări servicii și alimentație a Ministerului Apărării Naționale

 • Ordonanță de urgență 104/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 104/2020 pentru modificarea art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 • Decizie 286/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 286/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizie 119/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 119/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (2) lit. b) coroborate cu cele ale art. 46 din Codul de procedură penală

 • Rectificare din 30.06.2020, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 456/2020, din 30.06.2020

se încarcă...