Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 30.06.2020

 • Ordin 4635/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4635/2020 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației și Cercetării și alte instituții publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020

 • Ordin 2071/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2071/2020 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iulie 2020

 • Ordin 491/2020, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM

  Ordinul nr. 491/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărâre 495/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 495/2020 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

 • Hotărâre 493/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 493/2020 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE, precum și pentru completarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Hotărâre 492/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 492/2020 privind acordarea cetățeniei române domnului L.Y.

 • Hotărâre 491/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 491/2020 privind plata contribuției anuale a României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF)

 • Hotărâre 490/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2020 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor

 • Decizie 722/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 722/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. b), art. 15 alin. (2) și art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea cetățeniei române nr. 21/1991

se încarcă...