Monitorul Oficial, Partea I nr. 565 din 29.06.2020

 • Decizie 266/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 266/2020 privind înființarea Grupului de lucru interministerial pentru coordonarea și monitorizarea instituțiilor cu atribuții în derularea fondurilor destinate asistenței tehnice, în vederea elaborării Foii de parcurs/Roadmapului pentru întărirea capacității administrative a instituțiilor din România și asigurarea unei prioritizări optime a fondurilor europene de asistență tehnică alocate României pentru perioada 2021-2027

 • Decizie 69/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 69/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Ordonanță de urgență 102/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituții aflate în subordinea și, respectiv, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Ordonanță de urgență 103/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică

 • Ordin 2778/2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia

 • Decret 341/2020, Președintele României

  Decretul nr. 341/2020 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale

 • Ordin 748/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 748/2020 privind completarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 540/2020

 • Decret 340/2020, Președintele României

  Decretul nr. 340/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 338/2020, Președintele României

  Decretul nr. 338/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 339/2020, Președintele României

  Decretul nr. 339/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 335/2020, Președintele României

  Decretul nr. 335/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 • Decizie 5/2020, Camera Deputaților

  Decizia nr. 5/2020 privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară

se încarcă...