Monitorul Oficial, Partea I nr. 560 din 14.07.2017

 • Decizie 41/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 41/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Botoșani - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunilor de drept cu privire la următoarele aspecte

 • Decizie 40/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 40/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția I civilă în Dosarul nr. 7.015/63/2015 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile

 • Ordin 1878/2017, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 1878/2017 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvență, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informații din Buletinul procedurilor de insolvență

 • Decizie 353/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 353/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (4) lit. n) și art. 284 alin. (3) și (5) din Codul de procedură penală

 • Decizie 301/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 301/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 265/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 265/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decizie 178/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 178/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

se încarcă...