Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 28.06.2019

 • Anexă din 27.06.2019, Ministerul Sănătății - MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 977/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, din 27.06.2019

 • Ordin 1699/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1699/2019 pentru modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

 • Ordin 613/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 613/2019 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Ordin 977/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 977/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Ordin 244/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 244/2019 privind aprobarea licențelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 98/2019

 • Hotărâre 419/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2019 privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000

se încarcă...