Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 22.01.2020

 • Circulară 1/2020, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 1/2020 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2019-23 ianuarie 2020

 • Ordin 73/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 73/2020 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Ordin 3254/2019, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3254/2019 privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric "Casa Pretorian-Tudosescu", situat la adresa poștală Str. Egalității nr. 40, municipiul Pitești, județul Argeș, având codul LMI AG-II-m-B-20922

 • Decizie 79/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2020 privind numirea doamnei Daniela Chiriac în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

 • Hotărâre 45/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 45/2020 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire centru de instruire sintetică P + 3. Clădire simulatoare de zbor și spații conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG"

 • Decizie 613/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 613/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 • Decizie 612/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 612/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3^2 alin. (6^3 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizie 604/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 604/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (2), ale art. 60 alin. (1) și ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare

se încarcă...