Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 22.01.2020

  • Decret 46/2020, Președintele României

    Decretul nr. 46/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

  • Ordin 147/2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

    Ordinul nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

  • Procedură din 20.01.2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

    Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii din 20.01.2020

se încarcă...