Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 22.05.2020

 • Ordin 991/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 991/2020 pentru stabilirea porturilor și a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime este obligatoriu și a modului de derulare a acestui serviciu

 • Ordin 78/2020, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 78/2020 pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, precum și a măsurilor necesare acordării majorării salariale, în condițiile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

 • Ordonanță de urgență 78/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

 • Ordonanță de urgență 75/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare

 • Decizie 252/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 252/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Mona Mihaela Dumitru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 • Decizie 251/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 251/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Dan-Alexandru Groza a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 • Decizie 250/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Mihai Vasiliu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 • Decizie 249/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2020 privind exercitarea unor atribuții

se încarcă...