Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 22.05.2020

 • Normă tehnică din 14.05.2020, Guvernul României

  Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, din 14.05.2020

 • Ordin 1972/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1972/2020 privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

 • Hotărâre 402/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 402/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Olteanu Octavian

 • Hotărâre 401/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 401/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Scutelnicu Andrei

 • Hotărâre 400/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 400/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iași de către doamna Gîrjan Adina

 • Hotărâre 399/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 399/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ialomița de către doamna Ionescu Tudorița

 • Hotărâre 398/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 398/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Stan Ion

 • Hotărâre 396/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 396/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către domnul Manoliu Mihai

 • Hotărâre 392/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor

 • Hotărâre 390/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2020 privind schimbarea denumirii Muzeului Municipal Râmnicu Sărat în Muzeul Municipal "Octavian Moșescu" din Râmnicu Sărat

 • Decizie 89/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 89/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie 22/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 22/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative și ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

se încarcă...