Monitorul Oficial, Partea I nr. 419 din 29.05.2019

 • Decizie 15/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galați - Secția contencios administrativ și fiscal în vederea dezlegării unei chestiuni de drept

 • Ordin 2363/2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2363/2019 pentru reacreditarea Muzeului Național de Artă al României din București

 • Ordin 2362/2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2362/2019 pentru reacreditarea Complexului Muzeal Județean Neamț din Piatra-Neamț, județul Neamț

 • Decizie 620/2019, Autoritatea pentru Reformă Feroviară

  Decizia nr. 620/2019 privind stabilirea valorii compensației unitare pentru transportul feroviar public de călători și a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul obligației de serviciu public, pentru care aceștia primesc compensații de la bugetul de stat în anul 2019, ca urmare a Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 și în conformitate cu bugetul Autorității pentru Reformă Feroviară pe anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite conform anexei din Adresa MT-DE nr. 1.464/13.872 din 10.04.2019

 • Hotărâre 322/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 322/2019 pentru modificarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2006

 • Hotărâre 321/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 321/2019 pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Tulcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 317/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 317/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate" și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități"

 • Hotărâre 312/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 312/2019 pentru modificarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj

 • Hotărâre 311/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 311/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu

 • Decret 467/2019, Președintele României

  Decretul nr. 467/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare

 • Lege 110/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2019 pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare

 • Decret 465/2019, Președintele României

  Decretul nr. 465/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Lege 108/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 108/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

se încarcă...