Monitorul Oficial, Partea I nr. 40 din 21.01.2020

 • Hotărâre 29/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 29/2020 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 71/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 71/2020 privind numirea doamnei Daniela Zaharia în funcția de secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO

 • Decizie 70/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 70/2020 privind eliberarea domnului Ani Matei din funcția de secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO

 • Decizie 69/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 69/2020 privind eliberarea doamnei Daniela Zaharia din funcția de președinte al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO

 • Decizie 599/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 599/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (1) și (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizie 581/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 581/2019 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017

 • Ordin 2/2020, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 2/2020 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.109/2011 pentru aprobarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și în proprietatea publică a statului

 • Ordin 81/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 81/2020 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 3 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni, cu maturități de 12 ani și 30 ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" și desemnarea administratorilor tranzacției

se încarcă...