Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 27.04.2020

 • Decizie 488/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 488/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență

 • Decizie 52/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 52/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (2) lit. d) prin raportare la art. 147 alin. (2) și (3) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

 • Decizie 227/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 227/2020 pentru completarea Deciziei prim-ministrului nr. 35/2020 privind numirea doamnei Simona Mihaela Bratulescu în funcția de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului

 • Decizie 228/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 228/2020 privind revocarea domnului Laurențiu Țenț din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale de Pensii Publice și președinte al consiliului de administrație

 • Hotărâre 326/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 326/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

 • Ordin 689/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 689/2020 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

 • Ordonanță de urgență 55/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

se încarcă...