Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 17.01.2020

 • Hotărâre 20/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 20/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al municipiului București de către domnul Cîrstea Corneliu

 • Hotărâre 19/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 19/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Stoica Cristina

 • Hotărâre 18/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 18/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Maramureș de către domnul Cosma Alexandru

 • Hotărâre 17/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Voicu Vincențiu

 • Hotărâre 16/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2020 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Jîjîie Antonel, subprefect al județului Dâmbovița

 • Hotărâre 15/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Covasna de către domnul Radocea Necolae-Viorel

 • Hotărâre 14/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către domnul Danci Ioan-Alin

 • Hotărâre 13/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Beștea Mihăiță-Constantin

 • Hotărâre 12/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 12/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna Sterea Rada

 • Decizie 653/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 653/2019 privind respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală, cu referire la Decizia nr. 11 din 22 aprilie 2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

 • Decizie 611/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 611/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, precum și a prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (2)-(4) și art. 16-18 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților

 • Decret 43/2020, Președintele României

  Decretul nr. 43/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 42/2020, Președintele României

  Decretul nr. 42/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 41/2020, Președintele României

  Decretul nr. 41/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 40/2020, Președintele României

  Decretul nr. 40/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 39/2020, Președintele României

  Decretul nr. 39/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Ordin 9/2020, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 9/2020 pentru modificarea Instrucțiunilor tehnice privind conținutul-cadru și modul de întocmire a Cărții miniere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 103/2002

 • Ordin 46/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 46/2020 privind desemnarea Direcției afaceri europene și relații internaționale din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice

se încarcă...