Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 10.04.2018

 • Ordin 68/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 68/2018 privind abrogarea art. 2 alin. (3) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achiziția energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent rețelelor electrice

 • Ordin 1061/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1061/2018 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate

 • Ordin 379/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 379/2018 privind acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligația notificării, Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., pentru anii 2018-2020

 • Hotărâre 186/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 186/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

 • Hotărâre 193/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități"

 • Hotărâre 192/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 192/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate"

 • Hotărâre 52/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 52/2018 referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu Al doisprezecelea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a securității efective și reale - COM (2017) 779 final

 • Hotărâre 51/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 51/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune - COM (2018) 65 final

 • Hotărâre 50/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 50/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al treisprezecelea raport cu privire la progresele înregistrate către o uniune a securității efective și reale - COM (2018) 46 final

 • Decret 336/2018, Președintele României

  Decretul nr. 336/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților

 • Lege 89/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 89/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților

 • Decret 335/2018, Președintele României

  Decretul nr. 335/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 • Lege 88/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

se încarcă...