Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 16.01.2020

 • Decizie 696/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 696/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedură civilă

 • Procedură din 07.01.2020, Ministerul Justiției - MJ

  Procedura eliberării copiilor și/sau copierii informațiilor conținute în înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeței publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile în interfața publică, din 07.01.2020

 • Procedură din 07.01.2020, Ministerul Justiției - MJ

  Procedura eliberării proceselor-verbale de căutare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și de certificare a proceselor-verbale de căutare întocmite de către operatori și agenții împuterniciți ai operatorilor, din 07.01.2020

 • Procedură din 07.01.2020, Ministerul Justiției - MJ

  Procedura reactivării avizelor a căror stingere a fost efectuată eronat în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, din 07.01.2020

 • Procedură din 07.01.2020, Ministerul Justiției - MJ

  Procedura îndreptării erorilor materiale din culpa operatorului/agentului conținute în avizele de înscriere, din 07.01.2020

 • Ordin 29/2020, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 29/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art. 41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

 • Decizie 53/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 53/2020 privind numirea doamnei Alexandra Toader în funcția de președinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

 • Ordonanță de urgență 2/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

se încarcă...