Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din 13.03.2019

 • Anexă din 20.02.2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu și climă", 11 "Agricultura ecologică" și 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, din 20.02.2019

 • Ordin 194/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu și climă", 11 "Agricultura ecologică" și 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 • Ordin 30/2019, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 30/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.110/2014

 • Decizie 766/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 766/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

 • Decizie 689/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 689/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 150 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decret 147/2019, Președintele României

  Decretul nr. 147/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Lege 48/2019, Parlamentul României

  Legea nr. 48/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

se încarcă...