Monitorul Oficial, Partea I nr. 170 din 04.03.2019

 • Ordin 1697/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1156/1697/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 509/2.471/2009

 • Ordin 1156/2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1156/1697/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 509/2.471/2009

 • Ordin 107/2019, Agenția Națională Antidoping - ANAD

  Ordinul nr. 107/2019 privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare și analizare a probelor de control doping

 • Hotărâre 108/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia

 • Decizie 628/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 628/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

se încarcă...