Monitorul Oficial, Partea I nr. 120 din 04.03.2013

 • Decizie 14/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor - ORDA

  Decizia nr. 14/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curții de Apel București - Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunțate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 132/2012

 • Ordin 199/2013, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 199/2013 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiții publice al Ministerului Sănătății și de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investițiilor unităților sanitare subordonate Ministerului Sănătății

 • Metodologie din 26.02.2013, Ministerul Sănătății - MS

  Metodologia de elaborare a programului de investiții publice al Ministerului Sănătății și de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investițiilor unităților sanitare subordonate Ministerului Sănătății din 26.02.2013

 • Ordin 200/2013, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 200/2013 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investițional aferent programului de investiții publice al Ministerului Sănătății

 • Metodologie din 26.02.2013, Ministerul Sănătății - MS

  Metodologia de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investițional aferent programului de investiții publice al Ministerului Sănătății din 26.02.2013

 • Decizie 68/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

  Decizia nr. 68/2013 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale AVANTI INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 • Ordin 62/2013, Consiliul Concurenței

  Ordinul nr. 62/2013 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

 • Regulament din 15.02.2013, Consiliul Concurenței

  Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar din 15.02.2013

se încarcă...