Monitorul Oficial, Partea I nr. 1093 din 21.12.2018

  • Decizie 875/2018, Curtea Constituțională - CCR

    Decizia nr. 875/2018 asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională între Președintele României, pe de o parte, și Guvernul României, reprezentat de prim-ministru, pe de altă parte

  • Ordin 1537/2018, Ministerul Sănătății - MS

    Ordinul nr. 1537/2018 privind stabilirea atribuțiilor principale ale responsabililor cu managementul calității din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia pentru implementarea și gestionarea Sistemului de management al calității bazat pe standardul SR EN ISO 9001:2015

se încarcă...