Monitorul Oficial, Partea I nr. 1070 din 18.12.2018

 • Ordin 167/2018, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 167/1480/2018 privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 67/721/2009 privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității laptelui crud de vacă

 • Ordin 1480/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 167/1480/2018 privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 67/721/2009 privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității laptelui crud de vacă

 • Ordin 147/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 147/2018 pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne și structuri ale acestuia

 • Hotărâre 960/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 960/2018 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Iași, județul Iași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 398 aflat în domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 584/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 584/2018 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și a legii în ansamblul său

se încarcă...