Monitorul Oficial, Partea I nr. 1013 din 21.12.2017

 • Ordin 3243/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3243/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind emiterea titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

 • Hotărâre 902/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 902/2017 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru o parte dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0608 Constanța

 • Hotărâre 901/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2017 privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 554/2017, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 554/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. (2) din Codul de procedură penală

 • Decret 1179/2017, Președintele României

  Decretul nr. 1179/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art. 26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Lege 256/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 256/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art. 26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Decret 1167/2017, Președintele României

  Decretul nr. 1167/2017 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001

 • Protocol din 16.11.2001, Act Internațional

  Protocolul la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor semnat la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001

 • Convenție din 16.11.2001, Act Internațional

  Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001

 • Lege 252/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 252/2017 pentru aderarea României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001

se încarcă...