Monitorul Oficial, Partea I nr. 141 din 14.02.2018

 • Ordin 30/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 30/2018 pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor OPEED pentru Metodologia de rezervă, în conformitate cu articolul 36 (3) din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor"

 • Regulament 1/2018, Banca Națională a României - BNR

  Regulamentul nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și pentru abrogarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare și a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 15/2012 privind raportarea situațiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare

 • Ordin 45/2018, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 45/2018 pentru aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2018, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

 • Decizie 638/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 638/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. 1, art. 59^1 alin. 1 și alin. 3 și art. 60 alin. 1-4 din Codul penal din 1969 și ale art. 100 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Codul penal

 • Decret 248/2018, Președintele României

  Decretul nr. 248/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles

 • Decret 247/2018, Președintele României

  Decretul nr. 247/2018 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

 • Hotărâre 6/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

se încarcă...