Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 26.01.2018

  • Decizie 522/2017, Curtea Constituțională - CCR

    Decizia nr. 522/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

  • Decizie 499/2017, Curtea Constituțională - CCR

    Decizia nr. 499/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 29, ale art. 7 alin. (8) și (9), ale art. 21 alin. (3), ale art. 77 alin. (2) și (3), precum și ale art. 156 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

  • Ordin 33/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

    Ordinul nr. 33/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

se încarcă...