Monitorul Oficial, Partea I nr. 74 din 25.01.2018

 • Regulament din 21.12.2017, Ministerul Justiției - MJ

  Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor educative și a centrelor de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor din 21.12.2017

 • Ordin 3936/2017, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 3936/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor educative și a centrelor de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

 • Ordin 13/2018, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 13/2018 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condițiilor și a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale

 • Ordin 12/2018, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 12/2018 pentru modificarea Instrucțiunilor privind transferul studenților înmatriculați în cadrul programelor de studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.144/2012

 • Ordin 1666/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1666/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Alba

se încarcă...