Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 25.01.2018

 • Ordin 40/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 40/2018 privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicațiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a căilor de atac

 • Ordin 21/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 21/2018 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud

 • Ordin 2042/2017, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 2042/2017 privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru perioada 2018-2020

 • Ordin 1647/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1647/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județul Dolj

 • Decizie 701/2017, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 701/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său

se încarcă...