Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 23.01.2018

 • Normă 2/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 2/2018 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

 • Ordin 34/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 34/2018 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Normă tehnică din 22.12.2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Normele tehnice privind condițiile de proiectare și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajare a căilor de acces la drumurile publice din 22.12.2017

 • Ordin 1835/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice

 • Ordin 1510/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1510/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unități administrativ-teritoriale din județul Călărași

se încarcă...