Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 23.01.2018

 • Hotărâre 17/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2018 privind modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 15/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj

 • Hotărâre 14/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2018 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 13/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2018 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 28/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 28/2018 privind eliberarea domnului Florin Vodiță din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului și pentru încetarea calității acestuia de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

 • Decizie 29/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sănătății

 • Ordin 17/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 17/2018 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.148/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Constanța

 • Ordin 3345/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3345/2017 privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008

se încarcă...