Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 23.01.2018

 • Protocol din 12.10.2017, Guvernul României

  Protocolul Sesiunii a IX-a a împuterniciților pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997, din 12.10.2017

 • Decizie 80/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 80/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Brașov - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 3.794/197/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile

 • Decizie 23/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța referitor la interpretarea și aplicarea art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Ordin 3023/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3023/2018 privind controlul standardelor de pregătire profesională și înregistrarea acestora în Registrul Național al Calificărilor Profesionale din Educație (RNCPE)

 • Ordin 6/2018, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 6/2018 pentru modificarea și completarea normelor privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.59/2015

 • Hotărâre 16/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Suceava, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății

 • Lege 44/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Hotărâre 4/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 4/2018 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a IX-a a împuterniciților, semnat la Negrești-Oaș, România, la 12 octombrie 2017, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997

 • Decret 65/2018, Președintele României

  Decretul nr. 65/2018 pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997

 • Lege 45/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2018 privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997

 • Decret 64/2018, Președintele României

  Decretul nr. 64/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decret 63/2018, Președintele României

  Decretul nr. 63/2018 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov

 • Lege 43/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 43/2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov

se încarcă...