Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 23.01.2018

  • Ordin 470/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

    Ordinul nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

  • Normă 1/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

    Norma nr. 1/2018 privind completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

  • Hotărâre 18/2018, Guvernul României

    Hotărârea nr. 18/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale, pentru Inspectoratul Școlar Județean Timiș

se încarcă...