Monitorul Oficial, Partea I nr. 58 din 19.01.2018

  • Ordin 7/2018, Agenția Națională Antidoping - ANAD

    Ordinul nr. 7/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping

  • Decizie 776/2017, Curtea Constituțională - CCR

    Decizia nr. 776/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 din Codul de procedură penală

  • Decizie 479/2017, Curtea Constituțională - CCR

    Decizia nr. 479/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) teza întâi și alin. (2) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

se încarcă...