Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 18.01.2018

 • Decizie 81/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 81/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Cluj - Secția civilă în Dosarul nr. 3.633/211/2016 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile

 • Ordin 3/2018, Agenția Națională Antidoping - ANAD

  Ordinul nr. 3/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de prelevare a probelor de control doping

 • Ordin 472/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 3132/472/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

 • Ordin 3132/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3132/472/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

 • Decret 48/2018, Președintele României

  Decretul nr. 48/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

 • Lege 31/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2018 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

 • Decret 47/2018, Președintele României

  Decretul nr. 47/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Lege 30/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Decret 45/2018, Președintele României

  Decretul nr. 45/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 • Lege 28/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 • Decret 44/2018, Președintele României

  Decretul nr. 44/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Programului geologic la nivel național

 • Lege 27/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 27/2018 pentru aprobarea Programului geologic la nivel național

se încarcă...