Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 12.01.2018

 • Normă din 05.01.2018, Ministerul Sănătății - MS

  Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018

 • Rectificare din 12.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2017, din 12.01.2018

 • Ordin 1311/2017, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 • Ordin 15/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 • Ordin 3340/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 7029/3340/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

 • Ordin 7029/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 7029/3340/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

 • Decizie 12/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 12/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian Stoica a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

 • Decizie 11/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 11/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Vali Mirela Mihalașcu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

 • Decizie 685/2017, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 685/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 alin. (1) și (3) teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decret 35/2018, Președintele României

  Decretul nr. 35/2018 pentru încetarea efectelor Decretului nr. 655/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător

se încarcă...