Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 11.01.2018

 • Hotărâre 954/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 954/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 1496/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1496/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

 • Decizie 10/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 10/2018 privind numirea domnului Gheorghe Popescu în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie 9/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 9/2018 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Alexandru-Gabriel Balaban, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

se încarcă...