Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 11.01.2018

 • Condiții din 10.01.2018, Guvernul României

  Condițiile generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de proiectare și execuție de lucrări din 10.01.2018

 • Condiții din 10.01.2018, Guvernul României

  Condițiile generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de execuție de lucrări din 10.01.2018

 • Hotărâre 1/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • Ordin 1461/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1461/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare

 • Decizie 501/2017, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 501/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative

se încarcă...